Deprivační kukla

Celokožená uzamykatelná celohlavová kukla Spoutana.cz s otvory pouze pro dýchání – individuální provedení
Bezpečnostní upozornění na základě zkušeností: Tento text není návodem k pořízení, užití či zneužití kukly, informuje pouze o výrobku a zkušenostech majitele s jeho užíváním. Tento typ výrobku představuje z důvodu úplného uzavření hlavy a minimálního počtu a velikosti otvorů pro dýchání riziko pro zdraví či dokonce život osoby, která má tuto kuklu nasazenu. 
Majitel užívá tuto kuklu se znalostí těchto rizik a přijal několik různých opatření (technických i v režimu užití), která toto riziko snižují, nicméně jej vzhledem k účelu použití nikdy nemohou zcela eliminovat. Proto majitel dodržuje mimo jiné tato pravidla:
– Nikdy nepoužívá kuklu, pokud se necítí zcela zdráv (to platí zejména, ale nikoliv výlučně, pro onemocnění horních cest dýchacích a problémy s trávením – zatímco zahlenění je velký problém, riziko náhlého nutkání ke zvracení už je akutním přímým ohrožením života). To platí i pro zdraví psychické a psychickou pohodu – tato kukla nepochybně může vyvolat pocit úzkosti z uzavřeného prostoru, omezeného dýchání nebo klaustrofobický šok.
– Nikdy nepoužívá kuklu v podnapilém stavu, či obecně ve stavu sníženého vnímání či snížené sebekontroly.
– Partnerka je poučena o signálech žádosti k okamžitému sejmutí kukly a také o způsobu, jak tuto kuklu co nejrychleji sejmout. Pro zamykání platí také určitá pravidla. Majitel není nikdy ponechán v uzamčené kukle bez přítomnosti partnerky, bezpečnostní klíč je vždy na jednom dohodnutém místě a v okamžitém dosahu natažené ruky. Zámek je před uzamčením vždy vyzkoušen z hlediska bezproblémového odemykání. Nouzový bezpečnostní postup spočívá v rychlém rozepnutí zipu (jezdec musí být nad řemínkem) a otočení kukly kolem hlavy tak, že vzniklá štěrbina je před nosem a ústy.
Popis: oboustranně celokožená kukla z černé kůže (hověziny), mezi oběma vrstvami kůže, které mají na viditelné straně vždy hladkou stranu, je vložena vrstva plsti pro zvýšení pocitu bondáže (pravděpodobně červená), v zadní části šněrování pomocí černé nylonové šňůry délky cca 3m, část pod šněrováním podložená jednou vrstvou stejné kůže (hladká strana směrem ven), vlevo od ní cca. 25 cm dlouhý pevný kovový zip mosazné barvy s kovovým jezdcem končící až na dolním okraji kukly pod řemínkem, v oblasti krku tři poutka a kožený řemínek (vepřovice) šíře cca. 3 cm černé barvy, z vnější strany hladký, s chromovanou kovovou přezkou s očkem pro zámeček na konci trnu, spodní okraj masky olemován úzkým proužkem kůže (shodné s hlavním materiálem)
Dále popis zkušeností majitele a uživatele v jedné osobě s touto kuklou (maskou):
Tento typ kukly jsem si vyhlédl na jednom zahraničním webu. Ovšem cena nebyla právě příznivá a také provedení (pouze dva nedělené panely spojené jedním švem ve svislé ose kukly) nevyvolávalo přesvědčení o ideálním provedení. Nicméně typově jsem něco takového chtěl zkusit, a když jsem uviděl na Spoutana.cz podobný typ kukly, která byla sice pouze z jednostranné kůže, ale jinak vypadala mnohem lépe a navíc byla na webu uvedena možnost individuálních úprav, po domluvě jsem si nechal upravenou kuklu vyrobit. Účelem pořízení byla lehčí smyslová deprivace, dosažení bondážního efektu, uzamčení jako forma terapie/trestu(odměny v rámci BDSM her, pocit doteku hladké kůže, různá síla utažení, ve spojení s dalšími pomůckami bondážní “vězení”.

[dilemma]

Když kukla dorazila, byl jsem velmi příjemně překvapen (řekl bych až nadšen) kvalitou materiálu i provedení. Prakticky jí nebylo možné cokoliv vytknout. Kůže byla na první dotek sice trochu tvrdší, než jsem čekal, ale to se během užívání velmi příjemně změnilo. Vnější část je tvořena na každé straně dvěma koženými panely, které jsou důmyslně spojeny tak, že umožňují dokonalé obepnutí hlavy, aniž by vytvářely nové záhyby. Šev vůbec neruší vzhled ani neobtěžuje při používání. Vnitřní kůže je pak na každé straně z jednoho kusu, nepředstavuje to sebemenší problém, myslím, že to přispívá k většímu pocitu sevření, aniž by to vytvářelo prázdný prostor mezi touto a ostatními vrstvami masky. Všechny švy jsou zataženy a kůže je skryta uvnitř mezi vrstvami, tzn. do vnitřní části kukly nic nevyčnívá.
Moje Paní mi nejdříve umožnila kuklu vyzkoušet po krátkou dobu. Pocity jsou závislé na míře utažení šněrování. Z praktických důvodů ale nyní mám už šněrování nastavené na jednu “hodnotu” a pro nasazení a sejmutí používám výhradně zip. Pocity byly skutečně úžasné, kromě sevření hlavy, naprosté tmy (při různém natáčení hlavy je slabě vidět dýchacími otvory), je to i pocit dotyku hladké kůže na tváři a vůně kůže. Kůže se při správném nasazení dotýká prakticky celé hlavy, včetně obličejové části, kromě kruhu s průměrem asi 3-4 cm kolem nosu. Střih kukly přitahuje bradu k hlavě, takže otvírání úst, nejedná-li se o nouzi, je velmi omezené a dlouhodobější otevření úst je prakticky vyloučeno. Velmi dobře je kukla vytvarována zejména v oblasti krku, přiléhá prakticky všude. Jeden z nejpříjemnějších pocitů u mne vyvolává pocit plošného tlaku na temeno a zátylek při většině pohybů hlavou.
Po vyzkoušení (bez zámku) mi po několika zkouškách Paní nařídila nasadit si kuklu na spaní – vždy ale v Její přítomnosti. Prvních několik pokusů bylo spojeno s obtížným usínáním, protože v kukle se dělalo poměrně teplo – neumožňuje vlastně žádné ochlazení. Zpotit se v kukle je nepříjemné hned z několika důvodů, kromě vlhkého lepivého pocitu i z důvodu toho, že když už se to stane, bez sejmutí kukly se toho prakticky nezbavím, chladit se mohu jen odkrytýma nohama nebo tělem, ale to nepřekoná první pocit zpocení. Poučení bylo, že v místě spánku musí být vždy chladněji a ideálně se musí trvale odvětrávat místnost. Zahřát se lze vždy.
Další, zcela zásadní zkušeností byl narůstající pocit úzkosti – klaustrofobie. Nikdy jsem jí netrpěl, ale v této kukle jsem pochopil, co to je. Když jsem se ve fázi výcviku jednou po krátkém zdřímnutí probudil, začalo mi být neuvěřitelné vedro a špatně se mi (tím vedrem v masce i pocitem úzkosti) i dýchalo, takový slabý náběh na zalknutí, jako by mi nestačil vzduch, kukla se při nádechu víc přitiskla k obličeji (dýchací otvory zůstaly plně průchozí a správně proti nosu, šlo jen o subjektivní pocit nedostatku). Asi třikrát nebo čtyřikrát jsem musel Paní poprosit o sejmutí – a během zhruba patnácti sekund byla kukla vždy dole. Nebylo to z důvodu nějakého akutního rizika, ale pocitu, že v uzavřené kukle už nevydržím. Uvědomil jsem si díky tomu několik skutečností, které vedly ke stanovení pravidel užívání: za prvé – nikdy nepoužívám kuklu bez přítomnosti druhé osoby, za druhé – představa, že by se dostavila nevolnost, je to, co mne dodnes při užití této kukly znervózňuje, bezpečné to z tohoto důvodu není, za třetí – nacvičili jsme si prakticky bezpečnostní postup pro případ akutní nouze. Šněrování je sice zatažené na přesnou míru hlavy, ale jezdec zipu necháváme nad řemínkem, který vede kolem krku, aby jím bylo v případě nejvyšší nouze možno kuklu okamžitě rozepnout.
Kukla zcela znemožní vidět cokoliv vně masky, kromě toho, zda je v místnosti světlo nebo tma (přes dýchací otvory). To má jeden zásadní následek: v kukle naprosto ztrácím pojem o čase. V kukle se probouzím z mikrospánku mnohem častěji, než při normálním spaní a hůře se mi v ní usíná. V kombinaci s tím, že jsem ranní ptáče, mi některá rána připadají opravdu extrémně dlouhá. Moji námitku Paní odbyla s tím, že to je součást trestu a diskuse tím byla ukončena. Proto musím nyní vždy čekat, až Paní mou kuklu odemkne a dovolí mi ji sejmout. Ovšem ten pocit, kdy na sponě řemínku zaklapne zámek a já od toho okamžiku vím, že vysvobození je od této chvíle jen na rozhodnutí Paní, je nepopsatelný. Vím, že od toho okamžiku bude trvat několik hodin, často více než osm, než bude kukla odemčena.
V kukle jsou i lehce potlačeny zvuky, slyšet řeč sice je, ale tišší zvuky, šustění apod. v ní slyšet nelze. Kukla přitlačuje uši k hlavě. To mi nevadí při kratším nasazení, při delším se ale projevoval tlak nepříjemnými pocity, což jsem ale bez větších problémů vyřešil nastavením šněrování, na dva tři pokusy bylo po problému. Bylo třeba si “pohrát” s utažením v jednotlivých částech hlavy.
Jak patrno, nyní už mám od Paní nařízeno v kukle spát celonočně a kukla je přitom zamčena malým visacím zámečkem. Klíč leží na přesně stanoveném místě vedle mé hlavy. K dosažení schopnosti se v kukle alespoň nějak vyspat jsem se propracoval asi po osmi až deseti pokusech. Nyní už mám v této kukle nařízeno spát celkem často, od zakoupení kukly za zhruba půlrok jsem v ní přečkal už 60-70 nocí, někdy i každý den v týdnu. K tomu, abych byl v kukle schopen spát (skutečně největším problémem je asi teplo a případný pocit úzkosti v okamžiku procitnutí), je třeba být opravdu unaven. Usnout v této kukle “na povel” se mi snad nikdy nepodařilo, přestože mi Paní občas nařídí jít spát zcela mimo můj rytmus. Současně s kuklou je mi nařízeno používat i řadu dalších kožených restriktivních pomůcek ze Spoutana.cz.
Těch 60-70 nocí (x 8 hodin) v kukle způsobilo, že kůže kukly velmi změkla, je jemná na dotek a hebká, lesklá na pohled. Kukla neutrpěla žádné škrábance a nejeví žádné zjevné známky opotřebení. Zip je stále pevný, šněrování se neuvolňuje (očka jsou opatřena kovovými kroužky snýtovanými přes obě kožené vrstvy), šňůra v zásadě drží polohu, ovšem je syntetická a občas ji musím převázat, k jejímu zajištění v požadované poloze používám vícenásobný uzel (ve smyslu nad první uzel svážu znovu obě části novým uzlem – celkem tři).
Šněrování umožňuje kuklu dobře nastavit, ale pro dlouhodobější nasazení raději nechávám kuklu trochu volnější, zejména v oblasti na vrchu hlavy, kde se stýká několik švů a kde začíná šněrování. Tam jsem několikrát cítil na počátku postupně takový tlak, že jsem musel poprosit Paní o odemčení a sejmutí kukly. Na počátku se tento typ problému projevuje jako slabý a místně omezený tlak, který postupně přeroste ve velmi nepříjemný, bolestivý, přestože stále místně omezený pocit tlaku.
Jeden z praktických aspektů užívání kukly je čištění. Kukla se dostává do styku s obličejem, s kůží na krku a vlasy a to má dva zásadní dopady: jednak nechci na takovém místě používat žádnou čisticí chemii určenou na kůži nošenou/užívanou zevně (bundy, obuv, sedací soupravy) a za další, kůže pot nasává. Poučení, která jsem si ze zkušeností vyvodil: snažit se minimalizovat pocení (což lze), kuklu po každém použití čistit (nejdříve důkladně setřít vnitřní plochy suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a následně očistit vlhčeným ubrouskem – střídám dětské vlhčené odmašťující ubrousky a hadřík namočený v lihu/vodce), pak nechat kuklu rubem ven vyschnout a za další, kuklu požívat důsledně pouze s čistou hlavou – zvenčí i zevnitř.
Z vnějšího pohledu ještě jeden postřeh od mé Paní: než jsem se s kuklou “sžil”, bylo prý mé dýchání nepravidelné do té míry, že se kvůli průběžnému hlídání mé bezpečnosti také moc nevyspala (nepravidelné, občasné silnější nádechy, obecně hluk – ten je následkem rychlosti nádechu a výdechu při průchodu dýchacími otvory). Po nějaké době tento problém ustoupil. Z pohledu uzamčeného v kukle mohu říci, že dýchání v kukle jsem se musel naučit. Především je potřeba za všech situací zachovat klid a dýchat pravidelně, to platí pro problém pocení, pro problém probuzení uprostřed noci s popsanými atakami úzkosti z uzavřeného prostoru, to platí i pro samotné nasazení kukly, kdy z celkem neomezeného dýchání musím přejít na pravidelné a delší dýchání, protože otvory pro dýchání mají zkrátka nějaký průměr, který je dostatečný pro normální dýchání, ale není zcela pohodlný pro nárazové rychlé dýchání. Ve spaní pak s tím už problém nemívám, protože se dechová frekvence ve spánku sníží a na to jsou dýchací otvory s rezervou dostatečné. Nebrání ani občasnému hlubokému nádechu a výdechu, to doprovází silnější přilnutí kukly na tvář (při nádechu), aniž by to bylo nepříjemné.
Moje zkušenosti s touto kuklou mne vedly k pořízení další kukly od Spoutana.cz se zipy na očích a na ústech, rovněž oboustranně kožené s vrstvou plsti mezi těmito vrstvami kůže. Tato kukla mi pomáhá vyřešit hned tři problémy najednou – dostatek vzduchu při potřebě zrychleného dýchání, protože vzduch proniká i zipy, které nejsou vzduchotěsné, komfortnější tepelnou ventilaci z téhož důvodu a větší pocit bezpečnosti, protože otevření zipu na ústech mi poskytuje rychlejší možnost řešit případné náhlé zdravotní problémy.
A v úvahách už chci objednat třetí, taktéž oboustrannou, s velkým otvorem přes nos a oči (bez otvoru pro ústa).
Kukla s otvory pouze pro nos mi pomohla uskutečnit moje fantazie a dalece překonala má očekávání z pohledu kvality materiálů i provedení. Až a pokud doslouží, objednám tamtéž stejnou znovu.
(Nejsem nijak spojen s obchodem Spoutana.cz, jsem pouhý zákazník)
3 Komentářů
  1. Klara 9 roky ago

    Ahoj, která paní Ti prosím umožnila spaní v kukle?

  2. lump 8 roky ago

    To mě to nejen umožnila,já ani bez ní spát nesmím 🙂

  3. To Ti závidím

Zanechte komentář

©2024 Copyright © 2017 Korzetka.cz. BDSM magazín & seznamka

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account