BDSM – ZVRÁ- CENOST NEBO ZDRAVÁ ZÁLIBA?

BDSM

V momentální době je výraz BDSM značně zpopularizován a je v kurzu. Můžem za to vděčit například knižnímu bestseleru 50 odstínů šedi a jejím pokračováním. Tato zkratka vyjadřuje zálibu v určitých sexuálních praktikách, které mohou okořenit sexuální život partnerů či uspokojování sebe sama. Konkrétně se jedná o určité svazovací techniky, dominanci jednoho z partnerů a trestání či odměnění druhého z partnerů za splněný úkon. Vždy jen závisí na domluvě partnerů, vzájemné toleranci, jejich vlastní fantazii, co konkrétně se jim líbí a vzrušuje je. Co si ale můžeme pod touto zkratkou představit?

BD-DS-SM

V základu se jedná o několik zkratek tvořící toto slovo. Jedná se o zkratky BD, DS a SM. Každé dvě písmena znamenají různé praktiky. BD je zkratka pro Bondage and Discipline (dominance). Vyznavači této zkratky mají oblibu ve svazování a znehybňování svého protějšku či sebe buď během sexu, nebo z důvodů různých her a třeba i fotografování.  Svazovacích technik a pomůcek je celá řada. Například používání provazupout, lepicí pásky, řetězů až k použití důmyslných znehybňovacích zařízení s různorodou konstrukcí a funkcí. Záleží jen na tom, co daná osoba má ráda, co ji vzrušuje a také jaké má prostředky. Zde se fantazii rozhodně meze nekladou. V partnerském životě je důležité stanovit si hranice, co je komu jak příjemné, snažit se, aby i svázané osobě to nebylo jen nepříjemné, mít určité hesla či znaky pokud to již někomu nevyhovuje a především dbát na bezpečí všech zúčastněných.

Jde přeci jen o zábavu a zpestření si sexu. Ještě větší důraz na bezpečí by měla dbát osoba, která na sobě provozuje tzv. selfbondage. Jedná se o speciální praktiky, při kterých se člověk sám různými způsoby sváže či znehybní a poté se z toho sám snaží za různých okolností uniknout. Technik na selfbondage je mnoho a různých typů. Je ale opravdu důležité, aby osoba měla vše důkladně promyšlené a měla tzv. zadní vrátka pro únik. Tato praktika, pokud se zcela nedomyslí, či přežene, může končit přinejlepším nepříjemným nachytáním cizí osobou, nebo může být velice nebezpečná a skončit až nešťastnou událostí.

Další dvě písmena udávají zkratku DSDominanci a Submisivita. Tyto vlastnosti jsou nedílnou součástí všech těchto praktik. Jedna osoba vydává rozkazy, druhá je plní. To má za následek odměnění či potrestání a to už přechází do další části SM. Buď je to ve vztahu už tak nějak dané, kdo je dominantní a kdo submisivní, nebo se můžou partneři domluvit, či si tyto role různě střídat. Myšlenka spočívá v tom, že dominantní partner rozhoduje v danou chvíli takřka o všem, submisivní partner ho musí poslouchat, plnit jeho přání. Tyto vlastnosti jsou úzce spjati s předchozí činností.

Například dominantní partner jakýmkoliv způsobem znevýhodní svého submisivního partnera a bude po něm třeba chtít, aby se někam přemístil v určitém čase. Pokud to zvládne, bude jakkoliv odměněn, pokud to nezvládne, může být potrestán. Hlavním rozdílem mezi DS a BD je emocionální nadvláda. U  Bondage se jedná o nadvládu především fyzickou z důvodů zvýhodnění ze znehybnění. Mezi základní pomůcky pro tuto část patří pomůcky dokazující nadřazenost. Tedy různé bičíky, plácačky, důtkyobojky a řetězy. Dalším velkým znakem je umlčení partnera, tedy použití roubíku, náhubku a dalších pomůcek. Protože umlčený partner nemůže slovně odporovat. Je jistě zřejmé, jak jsou dominance a bondáž spolu úzce spjaté a společně tvoří určitý celek, který navíc ještě dotváří poslední zkratka SM.

Zkratka dvou písmen SM nebo i psané S/M je všeobecně dobře známá. Zkratka je tvořena slovy sadismus a masochismus. Tyto slova jsou velmi ostrá a nikoho by nenapadlo, že když plácne partner po zadku je z vás hned sadista a pokud se to druhému partnerovi líbilo, že se jedná o masochistu. Ve skrze jde u této praktiky o to, že někomu z partnerů je bolest příjemná a vzrušuje ho a jiného zas vzrušuje bolest vytvářet. Samozřejmě každý má svůj práh bolesti nastaven jinak a ne každému se, i byť malá bolest líbí.

Tato praktika volně navazuje na předchozí části a stává se tedy buď odměnou či trestem za splněný úkon. Při provozování S/M je nutné mít stanovené hranice, kam až s bolestí dojít a také, aby se stále jednalo o způsobování bolesti, ale ne již způsobování poranění. Tato oblast je celkem složitá a ke správnému chodu je nutné dobrého porozumění si, důvěře a znalosti druhého partnera. I pro tuto kategorii je dostatek pomůcek. Od vlastní ruky, plácačky přes různé skřipce, kolíčky, bodce či třeba vytváření bolesti horkým voskem, ledem a dalšími různými způsoby. Opět zde je hlavním motorem fantazie zúčastněných a opět by měli dbát na bezpečnost a toleranci druhého.

Principy BDSM

Jak už bylo v předchozích odstavcích napsáno během provádění BDSM je zapotřebí dodržování určitých principů. Především dodržení tolerance a úcty k druhé osobě. Jednoduše, pokud nebude tolerovat druhého a budou se mu tyto praktiky stávat nepříjemnými a Vám to bude fuk, zřejmě už příště tyto praktiky sám budete těžko provádět. Je tedy důležité, aby se to líbilo oběma partnerům a být zprvu shovívavější.  Dalším důležitým faktorem je důvěra, ta udává, jak moc se partnerovi svěříte v těchto zálibách a jak moc mu budete věřit během jejich provozování. Za další by neměla být překročena hranice, kdy to zúčastněné ještě baví a pomalu nepřechází v nepříjemnou situaci. V tomto případě by mohla nespokojená osoba použít předem domluvené heslo či znak a situaci poupravit, aby bylo vše zas v pořádku. Jednoduše by měly tyto praktiky všechny zúčastněné bavit, užívat si je a nebýt jim nepříjemnými. Pochopitelně každé osobě se líbí něco jiného, tak se může stát, že jedné osobě daná praktika se zdá vulgární či až perverzní a jinou osobu to plně uspokojuje a vzrušuje. Každý člověk  má jinou osobnost, jiné touhy, jiné představy a zde je právě důležitá tolerance, vcítění se do druhé osoby a porozumění.

Jak a s čím na to?

Pro vyznavače BDSM praktik je potřebná fantazie a chuť po těchto věcech. Ty udávají, jakým směrem se osoba udává, co se jí líbí a co ji vzrušuje. Nejlépe je, pokud se partneři domluví, že by toto chtěli zkusit, otevřeně si popovídat co koho láká a najít mezi jejich názory kompromis, domluvit se na tom, co a jak by mohlo probíhat. Pokud jste ve vztahu vyznavačem jen vy a máte obavy, jestli partner s tím bude souhlasit nebo vás kvůli tomu odsoudí, je důležité nikam v těchto praktikách nepospíchat. Opět zde hraje roli důvěra mezi vámi, a jak moc jste schopen tomu druhému se otevřít. Pokud si ale myslíte, že tento partner je pro vás ten pravý a rozumíte si, určitě po rozumné domluvě by tuto vaši zálibu akceptoval a vyšel vám s ní vstříc. Je to jen o domluvě a nestydět se. Jakékoliv důvěrnosti o sebe samé jenom vztah prohlubují a upevňují.

Pokud jde o pomůcky, moderní doba internetu jde člověku na ruku. Pomůcek se dá na něm najít přehršle – různé typy, tvary, jejich účely a tím nám mohou naplnit naše fantazie a splnit všechna přání. Určitě každý vyznavač BDSM začínal s kovovými pouty opatřené plyší pro změkčení. Pomůcek je rozhodně spousta a nestálo by za to je tu všechny zmiňovat. Ale můžou se rozdělit na pomůcky pro svazování – provazy, lana, řetězy, řemeny, pásky, dále fólie, znehybňovací pomůcky jako různé vaky a postroje a můžou končit konstrukcemi pro znehybnění či bdsm nábytek (jistě najdete mnoho zajímavého i na eshopu s kterým uzce spolupracujeme www.spoutana.cz). Zase záleží na tom, jaká pomůcka je komu příjemná, jaká ho vzrušuje a jaké má osoba prostředky. Mezi pomůcky pro dominanci patří různé typy bičíků, rákosek a plácaček a pomůcky pro submisivní osobu jsou zajisté obojky, postroje, roubíky, škrabošky či kukly na hlavu rozličných tvarů a funkčnosti. Příznivci S/M si vystačí takřka se vším, čím se dá bolest tvořit – důtky, bolest chladem a teplem, svorky, skřipce a další věci. Také ale mohou svůj arzenál obohatit o různé pomůcky či přístroje, které jsou navrženy tak důmyslně, aby netvořily bolest jen primárně. Jde například o pomůcky zvané elektrosex nebo electroplay, či další jiná udělátka, které zprvu můžou vyvolávat příjemné pocity, ale také mohou dojít až k bolestivým podmětům.

BDSM je záliba či vášeň pro rozvoj v sexuální činnosti. Ne každému se líbí, ne každý ji vyhledává a mnoho lidí se obává, že když by se to o nich zjistilo, budou opovrhováni. Jedná se ale pouze o vlastnost daného člověka, která ho dále utváří v jeho osobnosti. Formuje se s ním během jeho života a udává mu směr jeho sexuálního chtíče. Rozhodně neplatí, že pokud teď máte rádi BDSM budete ho mít rád i za 20 let, může dojít ke změně partnera, životnímu stylu či nějaké situaci, která vaši osobnost bude zas formovat jiným směrem a tím se pozmění i vaše fantazie a touhy. Je na každém, co se mu v danou chvíli líbí a co má rád. Jednu osobu vzrušují tělesně větší protějšek, jinou vyholené či ochlupené ohanbí a další zas BDSM praktiky.  Tyto záliby jsou věcí každého z nás a pokud jimi nenarušuje klid a soukromí ostatních lidí, nemusí se člověk za nic stydět. Navíc je záliba v BDSM jedna z nejvíc rozšířených sexuálních praktik. Proto se s ní můžeme setkat i u mnoha umělců a jejich dílech. Například mezi fotografováním aktů je značně populární focení nahé osoby, která je různě svázaná a udává tak tím styl a směr fotografie. Mezi takto známé světové fotografy patří Nobujoši Arakiha, Allen Jones či malby Raqiba Shawa, který se taky inspiroval touto tématikou.

Jestli někoho tato záležitost zajímá, ale nemá dostatečnou představivost, tento web mu určitě pomůže. V dalších článcích naleznete různé návody, tipy a scénáře podrobně rozvité, podle kterých se můžete inspirovat.

0 Komentářů

Zanechte komentář

©2024 Copyright © 2017 Korzetka.cz. BDSM magazín & seznamka

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account